OKOLIE HRADU A PRÍRODA

 

V blízkom okolí hradu má návštevník možnosť vidieť mnohé kultúrne pamiatky a zaujímavosti. Pre tých, ktorí by radi spoznali históriu skĺbenú s prírodou na jednom mieste, je čičviansky hradný kopec ako stvorený.

 

Rodinná hrobka rodiny Barkóczy

Priamo pri pešej (strmšej) prístupovej ceste od kameňolomu, sa nachádza hrobka rodiny Barkóczy (Barkóci), ktorí boli poslednými majiteľmi hradu. Hrobka bola postavená v roku 1909 zo železobetónu. Je to jednoduchá prízemná stavba obdĺžnikového pôdorysu s plytkým, centrálne situovaným rizalitom. Fasáda je členená oknami, po štyroch na každej strane. Je vkusne osadená do svahu hradného kopca, s malým priestranstvom v jej vstupnom priečelí. V tejto hrobke sa nikdy nepochovávalo. Zosnulí členovia rodiny majú svoje posledné miesto odpočinku na blízkom cintoríne, ktorý návštevník míňa po pravej strane práve popri cestičke k hrobke. Neprehliadnuteľné masívne náhrobné kamene sú umiestnené za železným oplotením v najvrchnejšej časti cintorína.

 

   

 

 

 

Fauna a flóra hradného kopca

Hradný kopec je plný živočíchov a rastlín, ktoré samy o sebe vytvárajú úžasné a neopakovateľné prírodné divadlo pre každého vnímavého návštevníka. Netreba chodiť do zoologických alebo botanických záhrad, ak chcete spoznať to, čo ponúka pre trpezlivých a ohľaduplných turistov čičviansky hradný kopec.Aj keď hradný kopec a priľahlé lesy nie sú zaradené do žiadneho stupňa ochrany prírody, pozorný návštevník tu má aj napriek tomu možnosť uvidieť vzácne druhy rastlín a živočíchov. Fotky tu zobrazené sú autentické, reálne zachytené našimi objektívmi počas našich brigád na hrade.

 

   Fúzač alpský (Rosalia alpinaa)

 

   Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)