KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 

Korešpondenčná adresa a sídlo združenia: Pro futuro hradu Čičva, Občianske združenie, Sedliská 85, 094 09

 

Emailová adresa: profuturo (zavináč) hradcicva.sk

 

Facebook: Hrad Čičva - obnova kultúrnej pamiatky

 

IČO: 42384800

 

DIČ: 2024159995

 

Číslo bankového účtu združenia: 4020920128/7500 ČSOB

 

IBAN: SK52 7500 0000 0040 2092 0128

 

SWIFT kód BIC: CEKOSKBX

 

 

V prípade záujmu o komentovanú prehliadku hradu, o realizáciu podujatia na hrade, alebo akýchkoľvek otázok o našej činnosti nás môžete kontaktovať aj osobne:

Ľubomír Hutka - výkonný riaditeľ združenia, tel.: (+421) 915 102 117

Bc. Tomáš Murín - člen Správnej rady združenia

Ing. Vladimír Krajči - člen Správnej rady združenia

Flag Hit Counter