DARUJTE 2% Z DANÍ NA OBNOVU HRADU ČIČVA

 

Každý občan i firma na Slovensku má každý rok možnosť podporiť dobrú vec a darovať 1%, 2% alebo 3% zo svojich daní. Je to jedna z mnoha nenáročných možností, ako pomôcť dobrovoľníkom a neziskovým organizáciám, akou je aj naše občianske združenie, v uskutočňovaní dobrovoľníckych aktivít a prác pre zlepšenie a skrášlenie nášho regiónu.

Získané prostriedky zmysluplne využijeme na záchranu a obnovu hradu Čičva, najmä na nákup stavebného materiálu, náradia, financovanie výskumov a zabezpečenie energií potrebných pri týchto prácach. Okrem stavebných prác a údržbe hradu by sme radi pre všetkých jeho návštevníkov pripravili aj niekoľko zaujímavých kultúrnych podujatí. No keďže dnes už v podstate nič nejde bez financií, môžete aj vy takouto formou a zadarmo vykonať dobrý skutok a pomôcť zrealizovať tieto plány. Prispejete tak k oživeniu svojej vlastnej histórie a zlepšeniu kultúrneho života vo vranovskom okrese.

Pomôžte aj vy a darujte 2% z dane na obnovu hradu Čičva!

A nezabudnite o tejto možnosti povedať aj svojim známym :) Ak chcete, šírte ďalej tento plagát :)

 

V mene všetkých priateľov hradu Čičva, priaznivcov histórie a roduverných hornozemplínčanov ďakujeme!

 

POSTUP AKO DAROVAŤ 2% Z DANE A TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

 

Ak ste zamestnanec:

 

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 

Ak ste v roku 2020 brigádovali na hrade Čičva, kontaktujte nás ohľadne vydania potvrdenia o tejto činnosti, môžte ho priložiť k Vyhláseniu o poukázaní dane vo výške až 3%.

 

Pozn.: v tlačive "Potvrdenie o zaplatení dane" - II.ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI, je potrebné IČO 42384800 vyplniť zarovnané k pravému okraju.

 

4. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní 2% dane, vyplňte v ňom svoje údaje, výšku zaplatenej dane podľa Potvrdenia o zaplatení dane a z nej vypočítanú sumu vo výške 2% (resp. 3% ak ste dobrovoľnícky odpracovali min.40 hodín). Vo vyhlásení sú už predvyplnené údaje o našom občianskom združení.

5. Ak chcete, aby sme vedeli o tom, že ste podporili obnovu hradu Čičva svojimi 2%, resp. 3% z daní, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Zoznam darcov uverejníme na našich internetových stránkach a facebookovom profile.

 

Najneskôr do 30.04.2021 pošlite/doručte Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% dane (pri darovaní 3% je povinná príloha Potvrdenie o odpracovaní min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) svojmu daňovému úradu príslušnému k miestu vášho bydliska.

 

Ak si, ako fyzická osoba, podávate daňové priznanie sami:

 

1. Vypočítajte si:

Ak ste v roku 2020 brigádovali na hrade Čičva, kontaktujte nás ohľadne vydania potvrdenia o tejto činnosti, môžte ho priložiť k Vyhláseniu o poukázaní dane vo výške až 3%.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A / Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:

 

                  IČO: 42384800

                  Právna forma: občianske združenie

                  Názov: Pro futuro hradu Čičva

                  Ulica: Sedliská

                  Číslo: 85

                  PSČ: 094 09

                  Obec: Sedliská

 

Ak súhlasíte, aby nám boli zaslané údaje o tom, že ste podporili obnovu hradu Čičva svojimi 2%, resp. 3% z daní (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Zoznam darcov uverejníme na našich internetových stránkach a facebookovom profile.

 

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, zvyčajne je to do 31.03.2021, na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. od organizácie/organizácií

4. Ak chcete, aby sme vedeli o tom, že ste zaslali svoje 2%, resp. 3% na obnovu hradu Čičva, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Zoznam darcov uverejníme na našich internetových stránkach a facebookovom profile.

 

Ak ste právnická osoba

 

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane. Minimálna výška poukázanej sumy je podľa zákona 8 €.

1. Vypočítajte si Vaše:

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby (Daňové priznanie právnických osôb - tlačivo) -  časť IV. sú už vyplnené uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:

 

                  IČO: 42384800

                  Právna forma: občianske združenie

                  Názov: Pro futuro hradu Čičva

                  Ulica: Sedliská

                  Číslo: 85

                  PSČ: 094 09

                  Obec: Sedliská

 

Daňové priznanie vyplňované ONLINE:

 

Ak chcete, aby sme vedeli o tom, že ste podporili obnovu hradu Čičva svojimi 1%, resp. 2% z daní, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Zoznam darcov uverejníme na našich internetových stránkach a facebookovom profile.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 

Ďalšie informácie ako poukázať 1%, 2%, resp. 3% z daní nájdete na www.rozhodni.sk , tlačivá a formuláre nájdete na stránke www.danovecentrum.sk

 

Údaje o prijímateľovi - občianskom združení Pro futuro hradu Čičva pre účely poukázania 1%/2%/3% z dane:

 

Názov: Pro futuro hradu Čičva

Sídlo: Sedliská 85, 094 09

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42384800

 

Ak nepoznáte adresu svojho príslušného daňového úradu, môžete si ju vyhľadať tu: financnasprava.sk

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech občianskeho združenia Pro futuro hradu Čičva.