INTERNETOVÉ ODKAZY NA STRÁNKY (NIELEN) O SLOVENSKÝCH HRADOCH A INÝCH PAMIATKACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obsiahla stránka o rôznych pamiatkach na Slovensku

stránka o hradoch na Slovensku

stránka o hradoch na Slovensku

stránka najmä o hradoch v Čechách a na Morave

stránka o stredovekých kostoloch na Slovensku