OBNOVU HRADU ČIČVA PODPORILI:

 

Rok 2017

 

V našich aktivitách na záchranu hradu Čičva nás v roku 2017 finančne podporili tieto subjekty:

 

 

   

 

 

 

Názov projektu: "Hrad Čičva - Záchrana britovej veže"

Projekt podporili: Nadačný fond Telekom pri nadácii Pontis

Vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorí nám v rámci projektu poskytli finančné prostriedky na nákup lešenia, sme po trojročnej snahe domurovali rozsiahlu kavernu v brite a západnej fasáde obrannej veže. Taktiež sme  upravili ďalšie časti prístupovej cesty zakúpenou štrkodrvinou, čím sa hrad stal prístupnejším pre široké spektrum návštevníkov - cyklistov, hendikepovaných, rodiny s kočíkmi, ...) a pre nákladné automobily dopravujúce na hrad stavebný materiál potrebný na záchranné práce na hrade. Fotky z realizácie projektu  si môžte pozrieť vo fotoalbume na našom Facebookoom profile.

 

     

 

 

 

Rok 2016

 

Názov projektu: "Obnova hradu Čičva - I.etapa zlepšenia turistickej infraštruktúry"

Projekt podporili: spoločnosť Pivovary Topvar a.s., Komunitná nadácia Veľký Šariš

Žiaden hrad, nech už akokoľvek opravovaný a obnovovaný, by bez ľudí, ktorí si prídu pozrieť jeho krásu a históriu, nebol ničím len hŕbou kamenia. Preto sme tohto roku realizovali nové turistické prvky, ktoré pomôžu práve všetkým návštevníkom hradu sa vďaka novým dopravným značkám lepšie a pohodlnejšie k nemu dostať, niečo sa o ňom dozvedieť vďaka novým informačným tabuliam a taktiež aj si ho lepšie a prístupnejšie užiť vďaka novovybudovanej lávke a schodisku do horného hradu. Za finančnú pomoc na realizáciu týchto nových informačných a orientačných prvkov vďačíme podpore nášho projektu z programu ŠARIŠ ĽUĎOM. ktorý realizuje spoločnosť Pivovary Topvar a.s., za pomoci Komunitnej nadácie Veľký Šariš! Za všetkých spokojných návštevníkov hradu Čičva srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa na realizácii projektu podieľali! Fotky z realizácie projektu si môžte pozrieť vo fotoalbume na našom Facebookoom profile.

 

   

 

 

Názov projektu: "Obnova hradu Čičva - II.etapa"

Projekt podporili:

- Ministerstvo kultúry SR - Národný program "Obnovme si svoj dom"

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Národný program "Zapojenie nezamestnaných do

  obnovy kultúrneho dedičstva"

- Európsky sociálny fond - Operačný program "Ľudské zdroje"

V roku 2016 sa naše občianske združenie úspešne zapojilo do národného programu "Obnovme si svoj dom", ktorý sa okrem iného zameriava na podporu obnovy hradov a inej torzálnej architektúry, v rámci ktorého bol náš projekt podporený dotáciami Ministerstva kultúry SR, nadväzne na to Európskym sociálnym fondom a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, čím vďaka národnému programu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" na podporu vytvorenia dočasných pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade práce vo Vranove nad Topľou našlo na hrade Čičva po dobu 6 mesiacov prácu 8 evidovaných nezamestnaných. Realizáciu projektu môžete priebežne sledovať na našom Facebookoom profile.

 

 

 

 

 

Rok 2015

 

V roku 2015 naše občianske združenie vo svojich aktivitách finančne podporili tieto subjekty

 

Obec SedliskáNadácia PontisNadačný fond TelekomFirma KTR Steel s.r.o., Vranov n/T.Firma Dlažba-in, SedliskáFirma Ekospol s.r.o., Vranov n/T.Vincent Fuňák, SediskáReštaurácia a penzión Čičva, Sedliská/Podčičva